دانلود فایل با عنوان کتاب ریاضی 2 پارسه

لینک دانلود

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد کتاب ریاضی 2 پارسه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کتاب ریاضی مهندسی پارسه نوشته آقای دکتر محمد صادق معتمدی می باشد که با تکیه بر دو اصل مفاهیم اولیه و خلاصه درس و همچنین تشریح مسائل به منظور آماده سازی برای آزمون های ورودی کارشناسی ارشد بنا شده است.

این کتاب شامل فصل های زیر می باشد:

توابع دو متغیرهتوابع برداریانتگرال های دو گانهانتگرال سه گانهانتگرال های منحنی الخطانتگرال سطح

این کتاب شامل 80 صفحه می باشد.

ادامه مطلب