دانلود فایل با عنوان دانلود رایگان معرفی مدارس اسلامی

لینک دانلود

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد دانلود رایگان معرفی مدارس اسلامی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه:


مدرسه:
یکی از مهمترین از ساختمانهای مهم درون شهری مدرسه است
این قسمت در مورد فضاهای آموزشی در ایران بررسی می نماییم
مکتب خانه : مکان خاصی نداشته است و معمولاََ در خانه بالاخانه سرکوچه یا در خانه ملا بوده است و مقدمات الفبا قران و خواندن را در آن فرا می گرفتند .
مدرسه: در دو سطح بوده است یکیسطح مقدمات شامل صرف و نحوه ادبیات فارسی علوم فقهی که در واقع این مقطع حکم مدرسه متوسطه را داشته است .
دوم درس خارج : در بعضی از قسمتهای بنای مدرسه برای درس خارج یا درس تخصصی مکانی در نظر گرفته شده است درس خارج یا منحصر به مباحث مذهبی نبوده و درسهایی مثل ریاضیات موسیقی و .. ... نیز در آنجا تدریس می شده است . افراد مثل بوعلی زکریایرازیو صرها دانشمند بزرگ اسلامی از این مدارس بیرون آمده اند .
مدرسه بدلیل شرایط کسانی کهدر آنجا به تحصیل می پرداختند فضاهای مختلفی داشته است . طلبه ها با مبلغ کمی که در اختیار مدارس قرار می گرفته زندگی مختصری داشته اند و این خیلی خوب بوده و باعث می شده است تا کوشا و زحمتکش شوند و رنج مردم کم درآمد را بفهمند به آنها معمولاً حجره ایی کوچک می داده اند که خود آپارتمان یک نفره کاملی بوده است .


ادامه مطلب